Rewolucja w leczeniu wysiękowej postaci AMD?

Iniekcje doszklistkowa antyVEGF Badanie LADDER Wyniki grupy z dużą dawką Bezpieczeństwo przede wszystkim Iniekcje doszklistkowa antyVEGF Skuteczna terapia wysiękowego AMD (zwyrodnienia plamki siatkówki związanego z wiekiem) związana jest z koniecznością częstych iniekcji doszklistkowych preparatów antyVEGF i równie częstych wizyt kontrolnych. Iniekcje są skuteczną, aczkolwiek inwazyjną metodą leczenia. Najnowsze technologie dostarczania leków pozwoliły zaprojektować implant ranibizumabu (Lucentis) z możliwością wielokrotnego napełniania lekiem,…
Dowiedz się więcej