Przejściowa ślepota smartfonowa

„Przejściowa ślepota smartfonowa” (TSB z ang. Transient Smartphone “Blindness”) to jedno z ciekawszych odkryć okulistycznych ostatniej dekady. TBS objawia się gwałtowną, bezbolesną i przejściową utratą wzroku, trwającą najczęściej kilka minut, wynikająca z używania telefonu w pozycji leżącej w ciemnym pomieszczeniu. Najczęściej występuje w jednym oku, lecz zdarzają się także przypadki obustronnego TBS. Uważa się, że TSB jest spowodowane chwilową rozbieżnością w regeneracji fotopigmentu fotoreceptorów siatkówki i ostatecznej…
Dowiedz się więcej